Test och träning

Shop /
Rörelsekontrol och muskelfunktion, Ulrika & Björn Aasa

Modell:

Evidensen pekar mot att aktivitet och träning är det som hjälper bäst mot smärta i nacke-/skuldra och ländryggen. Specifik träning som riktar sig mot personens specifika problem är individualiserad och graderad. Detta material ger dig en sammanfattning och överblick över hur denna träning går till samt visa specifika tester som kan användas när du undersöker och behandlar patienter med nociceptiva besvär från nacke, skuldra och ländryggsregionerna.

Modell: