Kliniska exempel på smärtmekanismen

Shop /
Kliniskt resonemang av nacke, Björn Aasa

Modell:

Detta är ett exempel på ett OMT evidensbaserat kliniskt resonemang på patienter med nack-skulderbesvär. Det omfattar anamnes, undersökning och provbehandling. I ett biopsykosocialt perspektiv går vi igenom hur man tolkar smärtmekanismer, analys av motorisk kontroll och manuell undersökning.

Modell: